Leesvaardigheid kinderen in 't geding

Volgens de Inspectie van het Onderwijs is de leesvaardigheid van kinderen in het (speciaal) onderwijs de afgelopen 10 jaar fors afgenomen. 

Wat is jullie mening hierover? Vergeet vooral niet om de comments je keuze toe te lichten! 

546 stemmen , laatste: 14-12-2022, 19:50