CDA wil verbod op smartphones in lager en middelbaar onderwijs, goed idee?

Het CDA is van mening dat mobiele telefoons moeten worden verboden in klaslokalen van basis- en middelbare scholen. Veel scholen hebben al eigen regels opgesteld om het gebruik van mobieltjes in de klas tegen te gaan, maar de regels verschillen nogal per school waardoor een lappendeken ontstaat wat leidt tot onduidelijkheid en discussies. Daarom zou het de voorkeur hebben om een landelijk verbod in te stellen op smartphones in de klas. Scholen kunnen dan zelf kijken hoe ze dit verbod vormgeven.

Is het een goed idee om smartphones te weren uit het lager en middelbaar onderwijs?

1024 stemmen , laatste: 25-11-2022, 21:17