Is een nieuwe embryowet een goed idee?

VVD en D66 werken samen aan een nieuwe embryowet. Het moet mogelijk worden om embryo’s te ‘kweken’ voor wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de ivf-zorg te verbeteren, de slagingskansen van kunstmatige bevruchting te verhogen en de ontwikkeling van ongeboren ivf-kinderen te stimuleren. Daarnaast moet het selecteren van embryo’s worden toegestaan om uit te kunnen sluiten dat het nog ongeboren kind een erfelijke ziekte bij zich draagt. De omgang met embryo's is al jaren een precair onderwerp in Den Haag. Omdat opeenvolgende kabinetten er uiterst terughoudend mee om zijn gegaan, zijn de regels in Nederland inmiddels strenger dan in veel andere landen. Vind jij het een goed idee om de embryowet aan te passen?

Bevruchting (Foto:Pixabay)
Bevruchting (Foto:Pixabay)

535 stemmen , laatste: 04-06-2022, 21:57