Hoge inflatie, zit jij hierdoor al krapper bij kas?

Uit FNV-onderzoek onder bijna 20.000 leden blijkt, dat 34% van de geënquêteerden maandelijks geen geld overhoudt om buffers op te bouwen voor grotere uitgaven. Daarbij komt nog eens 29% van de geënquêteerden geld tekort, oplopend tot enkele honderden euro’s per maand. Bij elkaar opgeteld heeft 63% het dus (te) krap. Zit jij al krapper bij kas door alle prijsstijgingen?

Platzak (Pixabay)
Platzak (Pixabay)

2191 stemmen , laatste: 12-04-2022, 22:21