Voltooid leven

Onderzoek heeft aangetoond dat naar schatting 0,18% van de 55-plussers in Nederland een doodswens heeft, ook al zijn ze niet ernstig ziek. Ruim één derde van die groep zou graag hulp bij zelfdoding willen krijgen. 

Wat vind jij? Zouden mensen in Nederland gefaciliteerd moeten worden om een einde aan hun leven te maken wanneer zij dat willen, of juist niet? 

1300 stemmen , laatste: 18-07-2020, 08:53