Verplicht DNA afstaan?

Gisteren maakte minister Grapperhaus bekend dat hij de mogelijkheden om DNA te gebruiken fors wil uitbreiden. Zo wil hij onder meer dat het mogelijk wordt om DNA van mensen die nergens van verdacht worden af te nemen. 

Er moet dan sprake zijn van een dringende noodzaak en van een zeer ernstig misdrijf. Bijvoorbeeld als een derde in het politiedossier voorkomt omdat hij door een opsporingsambtenaar als getuige is ondervraagd vanwege het feit dat hij zich op, of in de buurt van, de plaats delict bevond. Als er geen sprake is van een dringende noodzaak blijft vrijwillige medewerking uitgangspunt.

Zegt u het maar: goed plan of doe maar niet? 

1754 stemmen , laatste: 06-10-2019, 16:34