MiND: gelovige mag discrimineren

Het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) vind dat negatieve uitlatingen over homo's of het oproepen tot geweld tegen homo's door moslims moeten worden gezien in de context van het geloof. De onafhankelijke Kamerleden Joram van Klaveren en Louis Bontes vinden deze reactie fout en onacceptabel. Ze vinden dat de islam en andere levensbeschouwingen nooit kunnen worden gebruikt als excuus voor feitelijke discriminatie of het oproepen tot geweld. MiND benadrukt dat, juridisch gezien, uitingen in de context van een geloofsovertuiging in veel gevallen niet als beledigend gelden.

Nu vragen wij ons af hoe "de gemiddelde FOKker" hierover denkt. Mag geloof een reden voor discriminatie zijn?

1055 stemmen , laatste: 19-03-2017, 19:46