Is Managed Hosting de meerprijs waard?

Dit artikel gaat over managed hosting oftewel hosting met beheer. We praten hier over de server waarop je website staat. Men zoekt doorgaans een dienstverlener die hosting aanbiedt. Die dienstverlening kan diverse vormen hebben en je kunt daarvan de best passende voor je bedrijf kiezen. We beginnen met diverse opties die worden aangeboden.

Vormen van webhosting

Veel voorkomende hosting opties zijn:

  • dedicated hosting
  • virtual private server (VPS)
  • shared hosting
  • hosting met beheer

We zullen die opties kort bespreken.

Dedicated hosting

In het geval van dedicated hosting beschik je over een eigen fysieke server, maar die staat bij een dienstverlener. Die dienstverlener is verantwoordelijk voor de ‘kale’ server. Dat betekent voor de hardware en het besturingssysteem. De installatie, het beheer en het onderhoud van de websoftware is in jouw handen.

VPS

Een VPS lijkt voor de afnemer van de dienst op een dedicated server, maar zoals de naam aangeeft, gaat het echter om een virtuele server. Dat betekent dat de server hardware met andere afnemers wordt gedeeld.

Shared hosting

Bij shared hosting (ook wel virtueel hosting genoemd) huur je een gespecificeerde ruimte op een compleet uitgeruste server. Naast jezelf zijn er diverse andere afnemers die datzelfde doen en waarvoor dezelfde fysieke server wordt gebruikt.

Hosting met beheer

In vergelijking met VPS en dedicated hosting is bij hosting met beheer de dienstverlener verantwoordelijk voor de gehele server, inclusief web software.

Vergelijking van shared met hosting met beheer

Bij zowel shared als hosting met beheer is de dienstverlener verantwoordelijk voor het beheer van de server met de websoftware. Het verschil tussen de twee is dat je bij shared hosting niet de gehele (virtuele) server ter beschikking hebt.

De dienstverlener voorziet een server van systeem- en websoftware en je huurt een zekere capaciteit ervan. Andere afnemers doen hetzelfde. Wat die doen, heb je geen controle over. Je hebt ook geen zeggenschap over welke software op de server wordt geïnstalleerd. Bij hosting met beheer heb je wel controle over wat met de server gebeurt.

Conclusie

We hebben in het voorgaande vier veel voorkomende vormen van webhosting beschreven. Elke vorm heeft bepaalde kosten. Normaliter heeft shared hosting de laagste kosten en hosting met beheer de hoogste.

Het is aan jou als de afnemer om te bepalen hoeveel controle over de server wenselijk is en of je het beheer wilt overlaten aan de dienstverlener of dat zelf wilt doen. In het laatste geval zal jezelf de benodigde expertise in huis moeten hebben, wat natuurlijk kosten met zich meebrengt.

Hypernode