Inspecties: kinderbescherming heeft duidelijkheid over financiën nodig

De kinderbescherming moet duidelijk weten hoeveel geld ze krijgt, zodat de organisatie kan investeren in personeel. Medewerkers kunnen dan beter zicht hebben en houden op de kinderen die ze moeten helpen. Daarvoor pleiten de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Volgens de inspecties moeten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming “continu weten hoe het met het kind gaat om, als het nodig is, het kind met voorrang te helpen”. De dienst kampt echter met wachtlijsten. Daardoor zitten kinderen “langer in potentieel gevaarlijke situaties”. Kinderen moeten gemiddeld soms vier tot dertien weken wachten voordat ze worden geholpen, afhankelijk van het soort onderzoek. En omdat het om gemiddelden gaat, duurt het wachten soms nog langer. De wachttijden zijn volgens de inspecties “onaanvaardbaar lang” en het lukt niet om die korter te maken. Momenteel staan ruim 2800 kinderen op een wachtlijst om geholpen te worden. Meer hierover bij Skipr.