Kabinet presenteert Voorjaarsnota: waar gaat op worden bezuinigd?

Minister Sigrid Kaag (Financiën) geeft vandaag definitief antwoord op de vraag waar het kabinet op gaat bezuinigen. 

Het kabinet is met financiële tegenvallers geconfronteerd zoals de stijgende rente op de staatsschuld, duurder uitpakkende asielopvang en de compensatie voor de gaswinningsproblematiek. Om het gat in de begroting te dichten moet er na jaren weer worden bezuinigd. Enkele maatregelen waren al uitgelekt naar de pers, zoals het schrappen van het Stap scholingsbudget. 

Kosten als de stijgende rentelasten op de staatsschuld vragen om structurele bezuinigingen, voor andere uitgaven moet eenmalig geld worden gevonden.

In de onderhandelingen over de bezuinigingen is serieus overwogen om het eigen risico in de zorg te verhogen. Maar de ChristenUnie heeft dit tegen weten te houden, waardoor het na een felle discussie in het kabinet van tafel ging aldus Haagse bronnen.