Hittegolf India

India is een land dat regelmatig getroffen wordt door hittegolven, vooral in de zomermaanden. In de afgelopen jaren is de intensiteit en frequentie van hittegolven in het land toegenomen als gevolg van klimaatverandering en andere factoren.

Op dit moment, heeft India te maken met een ernstige hittegolf die grote delen van het land treft, met name het noorden en het westen. Temperaturen zijn gestegen tot boven de 40 graden Celsius, en sommige plaatsen hebben zelfs temperaturen van meer dan 45 graden Celsius bereikt. Dit heeft geleid tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs sterfgevallen, vooral onder kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met chronische ziekten.

De hittegolf heeft ook geleid tot stroomstoringen in sommige delen van het land, waardoor de levensomstandigheden nog moeilijker worden voor de getroffenen. De regering van India heeft maatregelen genomen om de impact van de hittegolf te verminderen, zoals het openen van koelcentra en het verstrekken van gratis drinkwater aan de mensen.