Fox News schikt in rechtzaak leugens over manipulatie verkiezingen

De Amerikaanse televisiezender Fox News betaalt zo'n 720 miljoen euro aan schadevergoeding voor het verspreiden van leugens na de presidentsverkiezingen van 2020. De omroep had beweerd dat stemmachines van het Amerikaanse bedrijf Dominion waren gebruikt om de verkiezingen te manipuleren. Dominion was hier een rechtzaak over begonnen en vroeg oorspronkelijk om ongeveer het dubbele van dat bedrag.

Het verwijt van Dominion was dat Fox News willens en wetens valse beweringen verspreidde – ook om aanhangers van verliezer Trump niet als kijkers te verliezen. De omroep had een beroep gedaan op persvrijheid en stond erop dat het alleen had gereproduceerd wat de toenmalig president Trump en zijn advocaten hadden beweerd over de verkiezingen. De twee partijen hebben nu een minnelijke schikking getroffen, waardoor Fox News een rechtszaak over de smaadzaak bespaard blijft.