LAKS: geen 'goedemorgen jongens en meisjes' maar 'goedemorgen allemaal'

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) wil met een 'inclusieve' taalgids voor scholen een einde maken aan het gebruik van termen als 'witte en zwarte scholen’ en aan onderscheidend taalgebruik, zoals 'jongens en meisjes'. Meer hierover bij WNL.

Zo stelt het LAKS aan docenten voor om niet langer 'goedemorgen jongens en meisjes', maar 'goedemorgen allemaal' of 'goedemorgen leerlingen' te zeggen bij het begroeten van de klas. Ook zou de klas bij opdrachten niet opgedeeld moeten worden in 'jongens en meisjes'.

Onder de tips voor buiten de klas valt het advies om iemand niet langer als een 'achterstandsleerling' aan te duiden. 'Zittenblijven' zou moeten worden vervangen door 'doubleren', omdat 'zittenblijven' stigmatiserend is volgens LAKS. Ook termen als 'Achterstandsscholen', 'op- en af stromen' of 'hoog- en laag opgeleiden' zouden vermeden moeten worden, omdat ze kansenongelijkheid tussen scholieren en studenten zouden vergroten.

Het LAKS vindt dat dergelijke uitdrukkingen de indruk wekken dat de ene opleiding beter is dan de andere. Beter is het om de opleiding bij de naam te noemen, dan weet men precies wat er wordt bedoeld: iemand met een wo-, hbo- of mbo-opleidingsachtergrond.