'Snel actie nodig om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen'

Schoon drinkwater is zelfs in Nederland niet meer vanzelfsprekend, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Als de overheid nu niet investeert, dreigen er flinke drinkwatertekorten in 2030. Het is haast niet te geloven, maar dan komen we in een situatie terecht die het Rode Kruis ook ziet in Afrikaanse landen en het Midden-Oosten. Het grootste verschil is dat Nederland gelukkig toegang heeft tot goede waterinfrastructuur en er hier geld is om de waterkwaliteit te waarborgen. Daarnaast hebben we goede wetgeving en sterke instituties. In Nederland kunnen hulporganisaties, overheid en waterbedrijven beter samenwerken om mensen meer bewust te maken van de gevolgen van hun watergebruik en om tips te geven om zuiniger met water om te gaan.

Actie is nodig om mensen toegang te laten houden tot betaalbaar en kwalitatief drinkwater. De overheid moet zich allereerst aan de eigen waterkwaliteitsrichtlijnen houden. 60 procent van ons drinkwater komt uit grondwater, 40 procent uit oppervlaktewater, en de kwaliteit daarvan staat onder grote druk. Dat komt door het lage grondwaterpeil vanwege klimaatverandering, maar ook door watervervuiling van industrieën en landbouw. Als we zo doorgaan, gaat het helemaal de verkeerde kant op.

In Nederland is er een watersysteem nodig dat zowel kan omgaan met te veel water, als er veel regen valt, en met te weinig water, als er droogte is. We kunnen daarbij leren van andere landen. Het Rode Kruis werkt bijvoorbeeld in Ghana samen het waterbedrijf Vitens International aan meer bewustwording rond verantwoord watergebruik. In Haïti werkt het Rode Kruis aan watervasthoudende landbouw. Er wordt regenwater opgevangen en gebruikt, boeren met minder water nog steeds gezond en voldoende voedsel produceren. Nederland is een waterland, maar laten we ook over onze eigen grenzen heen durven kijken.