1+1 aanbieding zorgt voor sterker bewustzijn bij consument

Bulkaanbiedingen verminderen voedselverspilling, zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Tilburg University, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University. In plaats van aanzetten tot overconsumptie en verspilling, maken dergelijke promoties consumenten juist bewuster van hun aankopen en hoe ze deze gebruiken.

De studie toont aan dat consumenten die meer kopen dan normaal door bulkaanbiedingen, zoals 1+1 gratis, vaak juist extra aandacht besteden aan het voorkomen van verspilling. Veel producten worden ingevroren of er wordt meer van geconsumeerd in de periode na aankoop.

De bevindingen zijn gebaseerd op het koopgedrag van een groep huishoudens, gevolgd over een periode van negen weken.

Onderzoekers suggereren dat supermarkten op deze resultaten kunnen inspelen door klanten te informeren over manieren om voedselverspilling te verminderen, zoals het invriezen van producten bij aanbiedingen.

Of klanten zich er ook van bewust zijn dat ze buiten de 1+1 aanbieding om eigenlijk dus altijd 50% teveel betalen voor die producten is niet onderzocht.