Milieuorganisatie eist intrekken natuurvergunning piekbelastende boeren

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek eist van een aantal provincies het intrekken van de vergunningen bij veertig veehouderijen waarvan vastgesteld is dat ze veel stikstof uitstoten die in natuurgebieden terechtkomt. 

MOB heeft als eerste stap in een juridische procedure de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg daar dinsdag over aangeschreven. Dat wordt bevestigd door MOB-advocaat Valentijn Wösten na berichtgeving door NRC. Dit is de eerste stap in een juridische procedure. De vergunningen zouden moeten worden ingetrokken als de betreffende boerenbedrijven geen gebruikmaken van de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet.

Provincies hebben 16 weken de tijd om te beslissen op deze intrekkingsverzoeken. Als de provincies geen vergunningen van piekbelasters in wil trekken, stapt MOB naar de rechter. Meer hierover bij WNL