'Huiselijk geweld niet alleen bestraffen maar ook behandelen'

Elke acht dagen komt in Nederland een vrouw om het leven, vaak naar aanleiding van huiselijk geweld. In de gemeente Rotterdam is dit aanleiding om een officier van justitie zich enkel en alleen te laten wijden aan zaken van huiselijk geweld, meldt NPO radio 1. Het is een geweldig initiatief, maar voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld moet er niet alleen ingezet worden op bestraffen, maar vooral ook op behandelen.

Door alleen te bestraffen en niet te behandelen, worden dit soort ernstige misdrijven niet bij de oorzaak aangepakt. Hierdoor blijven patronen van geweld zich herhalen en worden deze van ouder op kind overgedragen. Soms met een fatale afloop tot gevolg.

Gezinnen waarbij sprake is van huiselijk geweld krijgen momenteel onvoldoende (trauma)behandeling. Dit komt doordat er te vaak nog gedacht wordt dat behandeling tijdens een crisis niet mogelijk is. Hierdoor wachten hulpverleners eerst tot de situatie ‘stabiel’ is voordat zij beginnen aan (trauma)behandeling. Maar in veel van de gezinnen waar huiselijk geweld speelt wordt het nooit stabiel als er geen behandeling wordt opgestart. 

Natuurlijk kan men niet gaan behandelen als er niet eerst aandacht is voor de acute veiligheid. Maar het één sluit het ander niet uit. Daarom moet men kijken naar wat al wél mogelijk is en inzetten op samenwerking tussen de verschillende partijen. Waarbij men naast aandacht voor de veiligheid en de inzet van crisisinterventies, ook zo snel mogelijk inzet op behandeling. Juist tijdens een crisis zijn mensen extra gevoelig voor verandering.