Groningen verbiedt bezit van voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden

Vanaf 1 maart geldt een verbod op het dragen van messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Het verbod geldt in de gemeente Groningen. Met dit verbod wil de gemeente ervoor zorgen dat minder mensen een wapen bij zich hebben en dat minder mensen slachtoffer worden van geweld met wapens. 

Wapens zoals stiletto’s en vlindermessen zijn nu al verboden. De politie vindt vaak wapens die wettelijk niet verboden zijn. Bijvoorbeeld keukenmessen, priemen en zakmessen. Deze wapens zijn pas verboden als ze worden gebruikt om mee te dreigen of iemand te verwonden. Als dit is gebeurd, is het al te laat. Daarom is het noodzakelijk om eerder op te kunnen treden. 

Wat mag straks niet meer in de gemeente Groningen?
De nieuwe regel verbiedt het bij je hebben van messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in openbare ruimtes. De openbare ruimte is voor iedereen bereikbaar. Denk hierbij aan straten, pleinen en parken. Het verbod geldt niet als het voorwerp zo is ingepakt, dat je het niet kan gebruiken. Men mag een keukenmes nog wel in de verpakking van de winkel naar huis brengen. Een keukenmes onder kleding of in een tas zonder verpakking eromheen mag niet meer. Wanneer de politie of handhavers deze wapens vinden, worden ze ingenomen en kan men een boete krijgen. Als jongeren van 12 tot 18 jaar een wapen dragen moeten zij zich melden bij Halt. Ze krijgen dan een leerstraf.

Landelijk verbod
Het wapenverbod wordt ondersteund door de politie, het Openbaar Ministerie en Stichting Halt. Het verbod loopt vooruit op een landelijk wetsvoorstel. Met de nieuwe wet wordt de verkoop en het bezit van wapens landelijk verboden. Vooruitlopend op dit landelijke verbod, heeft de burgemeester zijn bevoegdheid ingezet om een gebied aan te wijzen waar een wapenverbod geldt. Deze bevoegdheid heeft hij op grond van de algemene plaatselijke verordening. Meerdere gemeentes zijn Groningen al voorgegaan. Zaanstad was in 2020 een van de eerste gemeenten waar het op zak hebben van alle soorten messen in de hele gemeente werd verboden. En niet alleen voor minderjarigen, maar voor alle inwoners. Toch is het aantal steekincidenten daar niet afgenomen.

In november 2020 kondigde het kabinet al aan de verkoop van messen aan minderjarigen landelijk te gaan verbieden. Ook de regels voor het dragen van een mes zouden worden aangescherpt. Maar het voorstel om de Wet wapens en munitie te wijzigen is nog niet klaar om door de Tweede Kamer behandeld te worden.