Vastelastenbond: 'Groeiend wantrouwen overheid verhoogt aantal WOZ-bezwaren'

Circa 67 procent van alle WOZ-bezwaren (WOZ-Waarde Onroerende Zaken) wordt gedaan omdat burgers hun vraagtekens zetten bij de berekening van de WOZ-waarde door hun gemeente. Dat blijkt uit een enquête van consumentenorganisatie de Vastelastenbond. Het grootste deel van de ingediende bezwaren – zo’n 35 procent - wordt gedaan omdat burgers het niet eens zijn met de hoogte van de beschikking.

Zo’n 25 procent van de ondervraagden gaf aan zekerheid te willen of de verstuurde beschikking wel klopte en voor 7 procent was bezwaar maken zelfs een principekwestie geworden. Directeur Dirk-Jan Wolfert stelt dat gemeenten transparanter moeten zijn: “Door beter te communiceren en een duidelijk taxatieverslag toe te voegen, kan de overheid het vertrouwen van burgers terugwinnen en het aantal WOZ-bezwaren terugdringen.”

  • Onderzoek Vastelastenbond: Verschillende motieven bezwaar maken
  • 67 procent WOZ-bezwaren gedaan uit groeiend wantrouwen overheid
  • Gemeenten vaak niet transparant in waardebepaling
  • Bezwaar maken dit jaar extra belangrijk door 17% stijging WOZ

‌De enquête werd door 3.394 mensen ingevuld. Lastenverlaging was de motivatie van 10 procent van de ingediende bezwaren. Voor nog eens 6,9 procent was bezwaar maken via WOZ-adviesbureaus een manier om hun slagingskans te vergroten. De overige bezwaarmakers gaven geen redenen aan waarom ze bezwaar maakten.

Het wantrouwen richting de overheid wordt gevoed door onduidelijke communicatie blijkt uit de enquête. “Wanneer het om waardebepaling en transparantie gaat, laten sommige gemeenten (zoals in Twente en Groningen ) steken vallen”, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de consumentenorganisatie. “Als de gemeente standaard een taxatieverslag toevoegt en de burger meeneemt in de besluitvorming voorkomt dat onduidelijkheid. Vaak mist een onderbouwing van de WOZ-waarde en dat is jammer.”

Betere onderbouwing
WOZ-adviseur Nard Elfers van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) liet Ortec Finance weten dat betere communicatie de sleutel is tot acceptatie van de WOZ-waarde. Dat begint bij het uitbreiden van het taxatieverslag: “In onze ogen betekent dit dat je gaat kijken naar de informatiebehoefte vanuit de klant. De uitdaging is om een zo groot mogelijke groep geïnteresseerden van informatie te voorzien.” 

De interesse in bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking is dit jaar groter dan voorgaande jaren merkt de directeur van de Vastelastenbond: “Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat een daling van de WOZ-waarde niet alleen leidt tot lagere gemeentelijke heffingen, maar dat ze ook nog eens besparen op inkomstenbelasting. In deze dure tijd is dat een fijn vooruitzicht.”

Interesse in bezwaar maken vergroot
De WOZ-waarde stijgt dit jaar met 17 procent. Die forse stijging wordt deels opgevangen met de verlaging van de onroerendzaakbelasting (OZB) van 10 procent, maar dit betekent alsnog een lastenverzwaring van 7 procent. Uit een steekproef onder 342 gemeenten blijkt dat huishoudens dit jaar meer gemeentelijke belasting betalen. “Per saldo is bijna elke Nederlander dit jaar duurder uit”, zegt Wolfert. “We raden iedereen dan ook aan om de WOZ-beschikking goed te controleren.”

Bezwaar maken, is dankzij verbeteringen aan de kant van verschillende gemeenten en toegang tot specialistische WOZ-bureaus eenvoudiger geworden. Veel van deze bureaus maken een WOZ-taxatie en bezwaarschrift op maat. “Dankzij deze partijen maken huishoudens ruim twee keer zo veel kans op een succesvol bezwaar blijkt uit het onderzoek ‘Van beroep in bezwaar. Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM op 12 februari 2021’ van kennisinstituut Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum ( WODC )”, besluit Wolfert.