Autorijbewijsbezit jongeren nog niet op niveau van voor corona

Op 1 januari 2023 hadden ruim 11,5 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs, 0,7 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal rijbewijshouders nam het meest toe bij jongeren jonger dan 20 en 75-plussers. Toch lag het aantal jonge rijbewijsbezitters nog onder het niveau van voor corona. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over rijbewijzen.

Het aantal 20-minners met een autorijbewijs is begin 2023, vergeleken met een jaar eerder, met 5,4 procent gestegen naar 191.000. Voor aanvang van de coronapandemie, begin 2020, hadden 227.000 20-minners een rijbewijs. Door coronamaatregelen konden rijlessen soms niet doorgaan en werden rijexamens uitgesteld.

Steeds meer 75-plussers met autorijbewijs
Begin 2023 hadden 995.000 75-plussers een autorijbewijs, 5,8 procent meer dan een jaar eerder. Deze toename komt door mede door de vergrijzing en de daarmee samenhangende toename van het aantal 75-plussers. Daarnaast hebben 75-plussers tegenwoordig relatief vaker dan in het verleden een rijbewijs. Iets minder dan 14 procent van de personen in deze leeftijdscategorie was 85 jaar of ouder.

Meer rijbewijzen dan auto’s bij jongeren
Nederland telde begin 2023 ruim 6,8 miljoen autobezitters. Sommige autobezitters hebben meer dan één auto. In totaal bezaten particulieren 7,8 miljoen personenauto’s. Niet elke rijbewijshouder is ook autobezitter; met name jongeren hebben vaker een rijbewijs dan een auto. Begin dit jaar waren er 1,8 miljoen 30-minners met een rijbewijs en 720.000 autobezitters jonger dan 30.

Bij 75-plussers ligt het aantal rijbewijshouders (995.000) en het aantal autobezitters (754.000) het dichtst bij elkaar.

Hoogste rijbewijsbezit in Staphorst
Op 1 januari van 2023 was in zowel Staphorst als Rozendaal 91,5 procent van de inwoners van 17 jaar of ouder in het bezit van een Nederlands autorijbewijs, het hoogste percentage van Nederland. Daarna volgen Tubbergen (91,2 procent) en Renswoude (90,7 procent). Het rijbewijsbezit was met 61,8 procent het laagst in Amsterdam.