Waternet niet duidelijk, klant hoeft niet te betalen

Het is Waternet niet gelukt om een klant via de rechter te dwingen de rekening voor het drinkwater te betalen. De kantonrechter heeft te weinig informatie gekregen en kan daarom niet beoordelen of Waternet de consument voldoende geïnformeerd heeft. Zo meldt AT5

De klant had via de site van Waternet een overeenkomst gesloten, maar betaalde niet. De kantonrechter ziet Waternet als een handelaar die aan de informatieplichten moet voldoen, maar Waternet heeft 'onvoldoende bewijsstukken overgelegd'.

Schermafdruk
Zo liet Waternet een schermafdruk zien met alleen een beginscherm van een online aanmelding, met de formulering 'U gaat zich aanmelden bij Waternet'. Daaronder stond de knop 'Start mijn aanmelding'. 

"Aan de hand van enkel deze schermafdruk kan niet worden getoetst of eiseres jegens gedaagde aan al haar informatieverplichtingen heeft voldaan, waaronder de verplichting van artikel 6:230v lid 3 BW, waarin is bepaald dat het elektronische bestelproces zo moet worden ingericht dat de consument een aanbod pas kan aanvaarden als hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt", schrijft de kantonrechter in het vonnis.

Onmogelijk
Toetsing van de overeenkomst en de totstandkoming daarvan zou daardoor 'onmogelijk gemaakt' zijn. Waternet krijgt daarom dus ongelijk en moet de proceskosten betalen. De proceskosten van de klant waren overigens nihil.