Zoogdieren met een sterk sociaal leven worden ouder

Zoogdieren met een uitgesproken sociaal leven worden beduidend ouder. Dat blijkt uit een Australisch-Chinese studie. Onderzoekers hebben bijna 1.000 diersoorten vergeleken.

Sommige zoogdieren leven maar kort, andere hebben een vrij lang leven. Een huismuis wordt bijvoorbeeld maar twee jaar, terwijl bepaalde walvissen wel tweehonderd jaar kunnen worden. Er zijn veel redenen geïdentificeerd voor deze verschillen in levensverwachting, waaronder grootte, lichaamstemperatuur en genen.

In hun onderzoek vermoeden de onderzoekers dat het sociale aspect belangrijker zou kunnen zijn dan de andere genoemde factoren. Muizen leven bijvoorbeeld vrij kort als solitaire dieren. Evenzo kunnen kleine vleermuizen tot 30 jaar oud worden. De reden voor het grote leeftijdsverschil zou dus kunnen zijn dat vleermuizen in groepen leven. Het wetenschapsteam is van mening dat dit sociaal gedrag de overlevingskansen vergroot waardoor de dieren ouder worden.