Overijssel eist miljarden voor stikstofbeleid

De provincie Overijssel weigert mee te werken aan het stikstofbeleid als er geen geld (5 miljard euro) bij komt om dit uit te voeren, daarnaast wil de provincie ook meer tijd om het beleid te kunnen uitvoeren. Dit staat in het provinciaal plan dat afgelopen week bekend werd. 

Volgens de provinciewoordvoerder is het "alles of niets, dit is gewoon wat we nodig hebben om onze plannen goed uit te voeren." Op dit moment is de totale begroting voor het stikstofbeleid 24,3 miljard euro voor alle twaalf provincies. In 2030 moet 74% van de bedreigde natuurgebieden onder de maximale stikstofnorm zijn, zoals afgesproken in het coalitieakkoord met de VVD, CDA, ChristenUnie en D66.

De provincie schat in tot na 2035 de tijd nodig te hebben om draagvlak te creëren bij de boeren. Overijssel is de eerste provincie die het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) presenteert, voor 1 juli moeten alle provincies dit plan hebben gemaakt. Voor het kabinet komt het ultimatum in als een donder bij een heldere hemel omdat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zeer kort voor het persmoment werd ingelicht hierover.