EU-plan: bedrijven én burgers gaan betalen voor hun CO2-uitstoot

Diep in de nacht bereikten de EU-landen en het Europees Parlement na lang onderhandelen een akkoord over nieuwe Europese klimaatafspraken. De 'rekening' wordt gelegd bij bedrijven en consumenten. Inwoners van de Europese Unie gaan bij het tanken en via hun energierekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Zo meldt WNL

De nu afgesproken maatregelen zijn onderdeel van het zogenaamde 'Fit for 55'-pakket. De EU wil iets doen in de strijd tegen klimaatverandering. In 2030 moet er 55 procent minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. Het doel is klimaatneutraliteit in 2050. Dit moet onder meer worden bereikt door scherper toe te zien op de handel in emissierechten.

Daarnaast zullen consumenten en bedrijven in de toekomst meer moeten betalen voor de uitstoot van kooldioxide door de verwarming van gebouwen en het wegverkeer. De overeenkomst moet worden bekrachtigd door het EU-parlement en de EU-lidstaten. Dit wordt gezien als een formaliteit. De Europese emissiehandel is momenteel van invloed op zo'n 40 procent van de CO2-uitstoot.

De EU-plannen voorzien echter in een 'noodrem': als de energieprijzen bijzonder hoog zijn, kunnen deadlines worden uitgesteld om de consument niet te zwaar te belasten. Om de gevolgen van de energietransitie voor consumenten op te vangen, wordt vanaf 2026 ook een nieuw sociaal klimaatfonds gelanceerd. Dit zou bijna 87 miljard euro moeten bedragen en zal worden gefinancierd uit inkomsten uit de emissiehandel en deels door de lidstaten.

Om de Europese industrie te beschermen tegen goedkope en klimaatschadelijke goederen uit het buitenland, bereikten onderhandelaars in het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen begin deze week overeenstemming over CO2-tarieven. De verordening zal in eerste instantie gelden voor producten als cement, ijzer en staal, aluminium, kunstmest, elektriciteit en waterstof. Volgens de EU-commissie zullen importeurs gedwongen worden om verontreinigingscertificaten te kopen voor de invoer van deze producten. Dit zou de goederen net zo duur moeten maken alsof ze volgens de EU-regels zouden zijn vervaardigd.

SP-voorvrouw Lilian Marijnissen vind de plannen totaal wereldvreemd in tijden waarin tanken al niet meer te betalen is. De laagste inkomens lijken wederom fors te moeten bijdragen en profiteren het minste. Ze is van mening dat de grootste vervuilers het hardst en effectief moeten worden aangepakt.