RIVM: Covid kostte zo'n 219.000 gezonde levensjaren in 2021

Covid kostte vorig jaar met afstand de meeste gezonde levensjaren van alle infectieziekten. Volgens een berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de ziekte in een jaar tijd ertoe geleid dat 218.900 gezonde levensjaren van Nederlanders verloren zijn gegaan. Hierin tellen zowel vroegtijdige sterfte als ‘misgelopen’ gezonde levensjaren door ziekte.

De ziektelast door corona was daarmee vorig jaar nog iets hoger dan in 2020. Voor dat jaar kwam het RIVM uit op 207.000 gemiste gezonde jaren. Lees meer over dit onderwerp bij Skipr