Nominale zorgpremie is 61% gestegen sinds invoering nieuw zorgstelsel

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2005 is de gemiddelde nominale zorgpremie met 61% gestegen. In 2006 betaalden we gemiddeld € 85,58 aan een gemiddelde nominale zorgpremie per maand, in 2023 is deze vastgesteld op € 137,42 per maand. Maandelijks betalen verzekerden nu € 51,84 meer dan in 2006. Per jaar is dat een bedrag van € 622,08. Nooit eerder was een stijging zo hoog. Meer hierover bij Pricewise

Belangrijkste oorzaken van de gestegen premie zijn de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en de duurdere behandelingen en medicijnen. Ook spelen hogere lonen en energiekosten een rol.