Nederland levert onderdelen en apparatuur aan OekraÔne voor herstel energie-infrastructuur

Nederland steunt Oekraïne deze winter met materialen om belangrijke energie-infrastructuur te kunnen herstellen. Het gaat om een zending van onder meer transformatoren, schakelcomponenten en kabels die nodig zijn om het elektriciteitsnet te helpen herstellen. Deze Nederlandse bijdrage is onderdeel van de 180 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken om Oekraïne te helpen om de winter door te komen, waarvan 18 miljoen euro voor herstel van vitale infrastructuur. De schade aan het elektriciteitsnet en andere belangrijke infrastructuur is recent nog verder opgelopen door Russische bombardementen. Hierdoor heeft een deel van de Oekraïense bevolking regelmatig geen toegang meer tot elektriciteit, warmte en/of water.

Materiaal voor reparaties
Rusland heeft sinds oktober talloze aanvallen uitgevoerd op het Oekraïense energienetwerk. Ondanks alle inspanningen van de Oekraïners wordt het steeds lastiger om reparaties uit voeren, onder meer vanwege een tekort aan materialen. De afgelopen periode hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met Oekraïne en de Europese Commissie om vast te stellen aan welke onderdelen en apparatuur de grootste behoefte is. De bijdrage van zo’n 6 miljoen euro aan materialen kan ingezet worden voor reparaties aan het elektriciteitsnet. De details van deze zending, zoals de uiteindelijke bestemming, zijn om veiligheidsredenen niet openbaar.

Nederland werkt voor de logistieke organisatie samen met de Europese Commissie. Het transport naar Oekraïne wordt vergoed door de humanitaire hulporganisatie van de EU. Er is internationaal een hulpactie op gang gekomen om Oekraïne van apparatuur te voorzien zodat de reparaties aan de energie-infrastructuur zo goed mogelijk door kunnen gaan.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): ‘Nu de winter zijn intrede doet zijn de gevolgen van de ernstig beschadigde energie-infrastructuur des te groter voor de Oekraïense bevolking. Met deze noodleveringen willen we Oekraïne blijven helpen, zodat de hoognodige reparaties zo goed mogelijk door kunnen blijven gaan.'

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘Door de Russische bombardementen wacht de Oekraïners nu een extra zware winter. Velen zitten zonder warmte en elektriciteit. Met de levering van transformatoren, kabels en andere spullen helpen we om dat leed wat te verzachten. Vanaf het begin van de oorlog staan we naast Oekraïne. Dat blijven we doen.'