VVD: 'straf voor ouders die hun kind laten afglijden in criminaliteit'

De VVD wil ouders die niet meewerken aan het stoppen van crimineel gedrag van hun kind kunnen straffen.

Tweede Kamerlid Ruud Verkuijlen is van mening dat ouders momenteel te onzichtbaar zijn in het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Op scholen wordt er meestal goed samengewerkt. Docent, leerling en ouders zijn sámen verantwoordelijk. Maar veel ouders hebben geen idee wat hun kind in zijn vrije tijd op straat doet. Als kinderen ineens met twee telefoons rondlopen of meer geld uitgeven dan hun zakgeld of bijbaan oplevert zou je als ouders minstens wat kritische vragen moeten stellen, ouders zouden zich veel meer moeten inspannen om hun kind op het 'rechte pad' te houden. Meer hierover bij WNL