Meer dan 140 aanhoudingen tijdens actie tegen mobiel banditisme

Tijdens de zeventiende editie van de internationale actie Trivium zijn er, onder coördinatie van de Nederlandse politie en in samenwerking met zeventien andere landen, minimaal 148 verdachten aangehouden en 59 voertuigen in beslag genomen.

Trivium, een actie die zich richt op de aanpak van rondtrekkende dadergroepen die zich bezig houden met georganiseerde vermogenscriminaliteit (mobiel banditisme), wordt gecoördineerd en georganiseerd door de Dienst Infrastructuur, met ondersteuning van de Dienst Landelijke Informatie Organisatie en de Dienst Landelijk Operationeel Centrum van de Landelijke Eenheid. Tijdens deze zeventiende editie, die plaats vond van dinsdag 22 t/m donderdag 24 november 2022, namen naast Nederland nog zeventien andere Europese landen deel. De meeste van deze landen hadden een vertegenwoordiger naar het hoofdbureau van de Nederlandse politie in Den Haag gestuurd voor de real-time informatie uitwisseling. Tijdens deze editie van Trivium is 311 maal informatie uitgewisseld op deze manier.

Trivium XVII
Tijdens de drie actiedagen van Trivium XVII werkten achttien Europese landen samen om een vuist te maken tegen mobiel banditisme. In totaal hebben honderden politieagenten zich bezig gehouden met tientallen verschillende interventies, verspreid over heel Europa, die waren gericht op observaties, inbeslagnemingen en informatie-uitwisselingen. In totaal zijn er tijdens Trivium in heel Europa meer dan 48000 personen gecontroleerd, waarvan veel op basis van indicaties van mobiel banditisme en bij grenscontroles.

Als gevolg van deze controles zijn er minimaal 59 voertuigen in beslag genomen, minimaal 148 verdachten aangehouden en zijn er tevens veel andere goederen in beslag genomen, waaronder wapens, geld en verdovende middelen. In Nederland zijn tijdens deze actie meer dan 25 verdachten aangehouden voor verschillende strafbare feiten. Dit was onder andere voor zakkenrollen, winkeldiefstal, bagagediefstal en rijden in een gestolen auto.

Tijdens Trivium is er een unieke mogelijkheid voor landen om internationaal real-time informatie onderling uit te wisselen. Naast Nederland namen ook Albanië, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden deel aan Trivium XVII.

Korridor Fahndung
Tijdens Trivium XVII vond op donderdag 24 november 2022, zoals gebruikelijk tijdens Trivium, de Korridor Fahndung plaats. Eén van de doelen van deze internationale controleactie is de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit en het vergroten van de (verkeers)veiligheid langs de Nederland/Duitse grens. Van het noorden tot het zuiden en in het achterland aan beide zijden van de grens kwamen zowel de Nederlandse als Duitse, de Koninklijke Marechaussee, Douane en diverse andere opsporingspartners in actie.

Mobiel banditisme
De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak.

EMPACT
Onder de vlag van EMPACT-OPC (Organized Property Crime) wordt op internationaal niveau mobiel banditisme aangepakt en informatie uitgewisseld en worden internationale opsporingsonderzoeken uitgevoerd. EMPACT zijn samenwerkingsverbanden binnen de EU waarbij de EU Lidstaten structureel samenwerken bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. EMPACT is een afkorting voor: European Multidisciplinary Platform Against Crime Threats. De EMPACT projecten worden ondersteund door Europol en Eurojust.