Voor Beter OV luidt noodklok over vertragingsvergoeding NS

De Maatschappij Voor Beter OV constateert dat de NS geen oplossing biedt voor de grote problemen bij de behandeling en uitbetaling van geld-terug-bij-vertraging-claims. Daarom vraagt de reizigersclub aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om in te grijpen.

Reizigers moeten maandenlang wachten op afhandeling van hun vertragingsclaims door de NS. Voor Beter OV vindt dat dat veel te lang duurt en heeft meermaals bij NS aangedrongen op een oplossing. Uiteindelijk stelde de reizigersorganisatie een ultimatum, waaraan de NS niet heeft voldaan. Daarom wordt nu aan ACM en ILT gevraagd handhavend op te treden.

De ACM houdt zich in algemene zin bezig met de bescherming van consumenten. De ILT ziet toe op de correcte toepassing van de Europese spoorwegwetgeving, waarin is opgenomen dat terechte reizigersclaims binnen vier weken moeten zijn uitbetaald. Zowel ACM als ILT hebben het handhavingsverzoek in behandeling genomen.

Op de website van Voor Beter OV lees je het handhavingsverzoek, waarin meer wordt uitgelegd.