RIVM blundert opnieuw met lijst piekbelasters stikstof

Het RIVM presteerde het opnieuw om een foute lijst met de 100 bedrijven met de hoogste stikstof uitstoot te presenteren. Aldus dat schrijft onze minister voor stikstof zelf in een brief aan de tweede kamer.

"Geachte Voorzitter,

Gisteravond heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mijn ministerie geïnformeerd dat er opnieuw een fout is geconstateerd in de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Deze lijst is in april met de Tweede Kamer gedeeld als antwoord op Kamervragen.

De fout heeft betrekking op de emissie die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen. Naast de top 100 lijst werkt de fout ook door in andere producten die het RIVM sinds april van dit jaar heeft opgeleverd. In bijgevoegde brief licht het RIVM de bevinding nader toe. Dit is niet de eerste keer dat de door het RIVM geleverde informatie op een later moment gecorrigeerd moet worden.

Als minister moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik aangeleverd krijg van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut als het RIVM. Dit vertrouwen bleek in dit geval onterecht. Ook vind ik het zeer betreurenswaardig dat er bedrijven hierdoor onterecht zijn aangewezen als onderdeel van de top 100 grootste ammoniakuitstoters.

Ik heb het RIVM vandaag aangesproken op de gemaakte fout, het belang van zorgvuldigheid en heb nadrukkelijk verzocht om zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke duiding te komen van de oorzaak en de gevolgen van deze fout. Het RIVM heeft aangegeven hier een intern onderzoek naar uit te voeren en verwacht later deze maand de precieze impact te kunnen geven. Dan zal ik opnieuw een gesprek met RIVM voeren.

Daarnaast vind ik het noodzakelijk dat er een externe partij gevraagd wordt een algemene evaluatie naar de kwaliteitsbewakende processen binnen het RIVM uitvoert. Ik zal de voor het RIVM verantwoordelijk minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken concreet invulling aan te geven aan deze evaluatie. Later dit jaar zal ik de Tweede Kamer nader informeren over de impact op lopende processen en de ingezette vervolgacties.

Christianne van der Wal-Zeggelink

Minister voor Natuur en Stikstof"