Onderzoek PWC: voedselvoorziening bedreigd door hoge vleesconsumptie

De toekomstige voedselvoorziening wordt bedreigd door industriële productiemethoden en vooral door een hoge vleesconsumptie. Dat blijkt uit een onderzoek van het managementadviesbureau PwC Strategy&.

Volgens de studie is de voedingsindustrie nu verantwoordelijk voor twee derde van het wereldwijde zoetwaterverbruik, driekwart van de vervuiling door nutriënten in het water en een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen. Vooral de forse stijging van de vleesconsumptie speelt daarbij een centrale rol.

Met het oog op de groeiende wereldbevolking is een koerswijziging in de voedselproductie dringend nodig, benadrukken de auteurs van de studie getiteld 'The Coming Sustainable Food Revolution'. Een verandering in eetgewoonten zou dus grote potentie hebben. De overstap van rundvlees naar kip of de overstap naar vegetarisch/ veganistisch dieet zou volgens het onderzoek de uitstoot en het waterverbruik aanzienlijk kunnen verminderen.

Daarnaast zouden ook de oogst- en toeleveringsketens efficiënter kunnen worden ingericht zodat er minder voedsel bederft, leggen de experts uit. Ongeveer een derde van al het voedsel wordt momenteel weggegooid als gevolg van vertragingen en inefficiëntie in de oogst, logistiek of retail. Digitale technologie zou hier verbeteringen kunnen brengen, bijvoorbeeld door de irrigatie en bemesting te optimaliseren en de goederen tijdens de levering nauwkeurig te volgen.