Lekkages Nord Stream: extreme toename van methaanniveaus in Oostzee

Nabij de beschadigingen in de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee zijn hoge methaangehalten gemeten. De waarden zijn ongeveer duizend keer hoger dan normaal op die locatie.

Een wetenschappelijke expeditie van de Universiteit van Göteborg onderzoekt momenteel de verspreiding van het gas en de effecten ervan op het mariene milieu in de Oostzee. Een paar dagen nadat de lekken waren ontdekt, vertrok het team met het onderzoeksschip Skagerak naar ten oosten van het eiland Bornholm. Het team nam monsters op 20 verschillende locaties in Zweedse wateren. Er was nog geen goedkeuring voor bemonstering van de Deense delen van de Oostzee die ook werden getroffen. Die monsters zijn inmiddels ook genomen en worden nu geanalyseerd.