Amsterdam UMC: corona leidde toch niet tot meer somberheid

De coronacrisis heeft tot dusver nog weinig effect gehad op de mentale gezondheid van mensen, stellen onderzoekers van het Amsterdam UMC na een vergelijking van 150 verschillende studies wereldwijd. Die conclusie is opvallend, omdat juist werd gedacht dat lockdowns en andere maatregelen leidden tot meer somberheid en angst.

Maar dat ligt genuanceerder, melden de onderzoekers uit Amsterdam nu. Op basis van hun analyse concluderen ze dat “mensen gemiddeld maar een heel geringe verhoging van somberheid en angstklachten hebben. De coronacrisis had dus op de korte termijn geen groot effect op hun mentale status.” Ook het aantal mensen dat werd gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening of het aantal gevallen van suïcide nam niet toe. De publicaties die werden bekeken komen vooral uit 2020 en 2021. Lees verder bij Skipr