Lavrov: VS voert een zelfde soort anti-Rusland beleid als Hitler deed

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft de Verenigde Staten ervan beschuldigd anti-Russisch beleid te voeren, zoals nazi-dictator Adolf Hitler dat deed tegen de Sovjet-Unie. "De Verenigde Staten hebben praktisch het hele collectieve Westen onderworpen en gemobiliseerd om van Oekraïne een oorlogsinstrument met Rusland te maken - net zoals Hitler toen de meerderheid van de Europese landen bewapende voor een aanval op de Sovjet-Unie", zei Lavrov tijdens een toespraak in de Staatsdoema.

Het Parlement bekrachtigt unaniem de annexatie van de Oekraïense regio's Luhansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. Vrijdag hebben Kremlin-chef Vladimir Poetin en afgevaardigden die door Moskou in de vier regio's zijn ingezet, niet internationaal erkende verdragen ondertekend over toetreding tot de Russische Federatie.

Lavrov beschuldigde Oekraïne ervan de rechten van mensen op hun Russische taal, hun geloof en hun eigen cultuur te hebben ingeperkt. De hoofddiplomaat verdedigde de annexatie als een middel om de Russisch sprekende bevolking te beschermen tegen discriminatie door het 'nazi-regime' in Kyiv.