Recordinflatie van 17,1 %, maar kritiek op rekenmethode CBS

De inflatie in Nederland heeft is opnieuw gestegen tot een recordhoogte, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen. Sinds 1940-1945 is de inflatie niet eerder zo hoog geweest als de huidige 17,1 procent. De hoofdoorzaak daarvan zijn de gestegen energiekosten. De prijzen voor energie inclusief brandstoffen waren in september 114 procent hoger dan een jaar eerder. Zo meldt de NOS.

Over de door 't CBS gebruikte rekenmethode is wel discussie. Op dit moment meet het CBS namelijk de prijzen van nieuwe energiecontracten, waar momenteel de hoogste prijzen voor moeten worden betaald terwijl de meeste huishoudens echter veel minder betalen op basis van een eerder afgesloten energiecontract.

Het CBS is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethode waarbij wordt gekeken naar wat mensen daadwerkelijk betalen voor hun gas en stroom. Daarvoor heeft het statistiekbureau data van energiemaatschappijen gevraagd. Die omvat gegevens over wat consumenten daadwerkelijk betalen en daaruit blijkt dat de stijging van de energiekosten lager is dan wat uit de huidige rekenmethode komt.

Die wijziging van rekenmethode vergt veel werk, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "Het zijn heel grote aantallen gegevens en we moeten goed kijken of de data die we krijgen geschikt zijn." Van gegoochel met cijfers is geen sprake, zegt Van Mulligen. "De huidige berekening is niet fout, maar we kijken of het beter kan". "Pas in de loop van 2023 of in januari van 2024 kan deze methode worden toegepast. Er is namelijk ook nog goedkeuring van het Europese statistiekbureau nodig, omdat inflatiecijfers internationaal vergelijkbaar moeten zijn", aldus Van Mulligen.

Een andere berekening van het inflatiecijfer verandert niets aan wat mensen in hun portemonnee voelen aan inflatie. Maar de wijziging kan wel gevolgen hebben voor de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers om loonsverhogingen af te spreken en voor het vaststellen van de huurprijzen. Daarbij wordt er doorgaans naar de CBS-inflatiecijfers gekeken.

De Nederlandse inflatie ligt momenteel een stuk hoger dan in veel andere eurolanden. De helft van die landen gebruikt momenteel dezelfde rekenmethode als het CBS. De Nederlandsche Bank ziet graag dat alle landen dezelfde methode gebruiken en juicht het toe dat het CBS met aanpassingen bezig is.