FBI: Trump had document met specifieke nucleaire informatie in bezit

Uit een publicatie van de Washington Post blijkt dat FBI-agenten die vorige maand het landgoed Mar-a-Lago van de Donald Trump doorzochten, een document vonden dat de militaire verdediging van een buitenlandse regering beschrijft, inclusief haar nucleaire capaciteiten. Het artikel noemde niet de buitenlandse regering die in het document wordt genoemd.

The Post benadrukt de zorgen van Amerikaanse inlichtingendiensten over de documenten die Trump thuis bewaarde.

"Een deel van de aangetroffen documenten zijn in wezen informatie van het Ministerie van Defensie die onder zware geheimhouding vallen. En natuurlijk, als je het hebt over geautoriseerde toegang en over de nucleaire capaciteit van een buitenlandse militaire instantie, dat zijn zaken die de regering op geen enkele manier wil verspreiden", zei Washington Post-verslaggever Devlin Barrett tijdens een interview met Anderson Cooper van CNN.

The Post meldde ook dat sommige van de in beslag genomen documenten uiterst geheime Amerikaanse operaties beschrijven die onder zo'n streng regime van geheimhouding vallen dat veel hoge nationale veiligheidsfunctionarissen er niet eens van af weten. Alleen de president, enkele kabinetsleden of een ambtenaar op bijna kabinetsniveau kunnen andere functionarissen machtigen om de details van deze geheime stukken te kennen. "Dus sommige FBI-agenten die bij de huiszoeking aanwezig waren in Mar-a-Lago, hadden niet eens de bevoegdheden om deze documenten in te zien," vroeg Cooper.

"Juist en niet alleen de agenten," antwoordde Barrett. "Sommige federale aanklagers die bij deze zaak betrokken zijn, hebben ook niet automatisch de bevoegdheid om in sommige van deze documenten te kijken."

Trump ging dinsdagochtend naar zijn Truth Social-platform om de huiszoeking af te kraken en schreef onder meer: "Niet alleen heeft de FBI mijn paspoorten gestolen bij de FBI-inval en inbraak in mijn huis, Mar-a-Lago, maar ik verneem net via gerechtelijke dossiers dat ze ook onterecht mijn volledige en zeer vertrouwelijke medische dossier en geschiedenis hebben ingenomen, met alle toeters en bellen."

De voormalige president beweerde ook dat ze zijn persoonlijke belastinggegevens en privé-informatie van advocaten/cliënten heeft meegenomen.

Voormalig federaal aanklager David Weinstein heeft zijn bedenkingen bij dit 'informatielek'. Hij legde uit dat alleen mensen met een veiligheidsmachtiging van het hoogste niveau toegang zouden hebben tot dit soort documenten. 

"Deze documenten worden opgeslagen in iets dat de SCIF wordt genoemd, de Secure Compartmentalized Information Facility. Het zit achter slot en grendel. Je moet inloggen, je moet uitloggen, er zijn toegangscodes", zei hij.

Weinstein zei dat het onderzoek zal voortduren en hij verwacht dat we tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid zullen hebben of er aanklachten tegen Trump zullen worden ingediend.

"Het lijkt erop dat dit onderzoek zowel onderwerpen als doelwitten heeft gevonden en dat zou op dit moment zeker de voormalige president en de mensen in zijn omgeving omvatten", zei hij.

Volgens de Washington Post heeft de FBI dit jaar meer dan 300 geheime documenten op Mar-a-Lago teruggevonden.