Kabinet remt vluchtelingenstroom: meer opvang, voorwaarden gezinshereniging

Het kabinet is het met elkaar eens geworden over enkele maatregelen die de instroom van asielzoekers moeten beperken. Die inperking is onderdeel van een groot plan om de opvang van asielzoekers te verbeteren. Zo meldt de NOS.

De schrijnende en onhoudbare situatie in Ter Apel vraagt om directe oplossingen, zo schrijft staatssecretaris Van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet zal aan de ene kant maatregelen nemen om de instroom van asielzoekers te beperken. Aan de andere kant werken gemeenten aan 20.000 extra woonplekken voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) zodat die sneller kunnen doorstromen uit de overvolle asielzoekerscentra, zoals eerder vandaag al bekend gemaakt werd.

Om de instroom terug te dringen mogen statushouders hun gezin niet meer naar Nederland laten komen als ze geen huisvesting hebben. Als er dan na 15 maanden nog geen woning is gevonden, krijgen de gezinsleden alsnog een visum voor ons land.

Volgens staatssecretaris Van der Burg krijgen mensen gewoon hun visum, maar dan later. Deze tijdelijke maatregel zou kunnen helpen om de druk op de opvangcentra verlichten.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst krijgt langer de tijd om te beoordelen of aanvragers van een verblijfsvergunning daar ook recht op hebben. De termijn gaat van 6 naar 15 maanden.

Ook schort Nederland tijdelijk de verplichting op om elk jaar 1000 vluchtelingen uit vluchtelingenkampen in Turkije over te nemen, dit is een Europese afspraak uit de zogenoemde 'Turkije-deal'. 

Verder komt er 15 miljoen euro beschikbaar voor een 'sobere' extra opvanglocatie.