Voor Beter OV eist tariefdaling NS van 10%

De door de NS aangekondigde verdere kaalslag van de dienstregeling kan niet zonder gevolgen blijven en reizigers dienen te worden gecompenseerd. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.

Vanaf begin september worden treinreizigers geconfronteerd met ronduit beroerde treindiensten. De met veel poeha gestarte tienminutentreinen rijden dan nog maar eens per kwartier, halfuurdiensten worden uurdiensten. Ook moeten reizigers vaker gaan overstappen, terwijl het nog onduidelijk is of de NS in staat zal zijn, de resterende treinen voldoende lang te maken zodat iedereen behoorlijk kan worden vervoerd.

Al met al krijgen reizigers niet de kwaliteit die ze redelijkerwijze mogen verwachten. Daarom verlangt Voor Beter OV een prijsverlaging van tien procent voor alle tarieven. Dus voor losse reizen met of zonder korting, maar ook voor alle abonnementen. De tariefmatiging zou per 1 september moeten ingaan, en duren totdat het treinaanbod weer gelijk is aan dat van 2019, het laatste jaar voor Corona. Ook dienen de tarieven voor het jaar 2023 vooralsnog te worden bevroren op het huidige niveau min tien procent.

Los van de beroerde dienstregelingswijziging is er nog een reden voor tariefmatiging. Benzineprijzen voor automobilisten zijn door overheidsmaatregelen gematigd, terwijl de treintarieven nog niet naar beneden zijn bijgesteld.

Naast de tariefmatiging bepleit Voor Beter OV nog twee maatregelen. Voorzitter Rikus Spithorst: “Ten eerste dient de NS-directie onder toezicht te worden gesteld van een club van wijze mannen/vrouwen, aan te wijzen door de Tweede Kamer. Ten tweede dient te worden afgezien van een exclusieve onderhandse gunning van de nieuwe vervoerconcessie aan de NS.”