Asielzoeker blijft langer vast op verdenking van oorlogsmisdaden in Syrië

De 34-jarige man die in mei 2022 werd aangehouden in Kerkrade, is voor het eerst verschenen voor de rechtbank Den Haag die zijn zaak behandelt. Die besloot dat er voldoende zwaarwegende redenen zijn om de verdachte langer vast te houden. De man wordt verdacht van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd in Syrië in 2013. De verdachte verbleef sinds 2020 in Nederland en had hier asiel aangevraagd.

Het Team Internationale Misdrijven van de Landelijke Recherche kwam de verdachte op het spoor na tips dat de man lid zou zijn geweest van een prominente Syrische militie. De militie vocht aan de kant van het regime van president Assad in de Syrische burgeroorlog, die sinds 2011 in het land woedt. Niet eerder werd in Nederland iemand die aan de zijde van het Syrische regime zou hebben gestaan aangehouden wegens dergelijke verdenkingen.

Gewelddadige arrestatie van burger
In de pro forma zitting van vandaag werd de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Wel lichtte de officier van justitie de verdenking toe. Het gaat om misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Ook wordt de man verdacht van deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft internationale misdrijven te plegen: de pro-regime militie Liwa al-Quds, die nauw samenwerkt met de Syrische inlichtingendiensten.

In januari 2013 is de verdachte volgens het Openbaar Ministerie betrokken geweest bij de gewelddadige arrestatie van een burger. Die werd in zijn huis opgepakt door militieleden van Liwa al-Quds, bijgestaan door de Syrische militaire veiligheidsdienst en de inlichtingendienst van de luchtmacht. De burger werd tijdens de arrestatie mishandeld en later naar een gevangenis van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht gebracht, waar hij gefolterd zou zijn.

Verdachte ontkent
De verdachte ontkent dat hij aanwezig was bij deze arrestatie, zo liet hij op de rechtszitting weten. Hij ontkent niet dat hij aangesloten was bij Liwa al-Quds, maar stelt "alleen maar te hebben gestreden tegen terrorisme en zijn familie en zijn mensen te hebben beschermd". De advocaat deed verder het verzoek om vier getuigen te horen, waar de rechtbank mee akkoord ging. Het verzoek om de verdachte in vrijheid te volgende zitting in november te laten afwachten, werd afgewezen.

Meer over de militie Liwa al-Quds
Liwa al-Quds is opgericht in het Palestijnse vluchtelingenkamp al-Nayrab in de buurt van Aleppo. De militie werd bewapend door het Syrische regime en vormde een belangrijke schakel in een wijdverspreide en systematische aanval op de burgerbevolking.

Zo werd de militie ingezet om demonstraties van burgers neer te slaan en om burgers op te pakken. Volgens het Openbaar Ministerie kan Liwa al-Quds worden aangemerkt als criminele organisatie die tot doel heeft het plegen van internationale misdrijven. Het OM vermoedt dat zich meerdere leden van deze militie in Nederland bevinden.