Anti-abortusdemonstratie 'Jezus Leeft' kreeg onterecht andere plek toegewezen

De burgemeester van Utrecht wees vorig jaar onterecht een andere plek aan voor een aangevraagde anti-abortusdemonstratie van Jezus Leeft. De vereniging mocht demonstreren, maar dan wel alleen op een laad- en losplek, zo’n 70 meter van de Utrechtse abortuskliniek het Vrelinghuis. Dit zou in het belang zijn van de verkeersveiligheid en volksgezondheid.

De demonstratie van Jezus Leeft ging uiteindelijk niet door, maar de vereniging stapte wel naar de bestuursrechter. Die oordeelt nu dat de burgemeester onvoldoende heeft onderbouwd waarom de demonstratie niet zoals Jezus Leeft wilde bij het Vrelinghuis mocht plaatsvinden, maar enkel op de laad- en losplek.

Demonstratie voor abortuskliniek
De vereniging Jezus Leeft kondigde vorig jaar aan om op 5 mei 2021 te demonstreren voor de abortuskliniek het Vrelinghuis aan de Biltstraat in Utrecht. Drie demonstranten zouden hun ambulance met spandoek voor de kliniek parkeren. De burgemeester besloot vervolgens om voorschriften op te leggen vanwege de verkeersveiligheid en volksgezondheid. Eén van die voorschriften hield in dat het parkeren van de ambulance en het demonstreren alleen mocht op de laad- en loszone zo’n 70 meter verderop.

De burgemeester benadrukt dat het voorschrift niets te maken heeft met het creëren van een bufferzone voor demonstraties voor de abortuskliniek of het voorkomen of bestrijden van wanordelijkheden. Het voorschrift is opgelegd omdat een demonstratie bij het Vrelinghuis zou leiden tot verkeersonveilige situaties waarin de toen geldende anderhalve meter afstand regel niet zou kunnen worden nageleefd. Jezus Leeft wil in de toekomst vaker demonstraties organiseren voor de abortuskliniek. Om die reden heeft de vereniging belang bij deze procedure, ondanks dat het om een demonstratie van vorig jaar gaat.

Parkeervakken
In deze zaak gaat het over de vraag of de gemeente terecht het locatievoorschrift oplegde. De rechtbank vindt van niet. In haar besluit betrekt de burgemeester alleen de stoep recht voor de abortuskliniek en de stoep aan de overkant. De burgemeester had in het besluit echter ook de parkeerplekken aan de overkant van de straat tegenover de kliniek moeten betrekken. Tijdens de zitting is namens de burgemeester aangevoerd dat ook bij de parkeervakken een onveilige verkeerssituatie ontstaat, omdat het bij het Vrelinghuis erg druk is vanwege kinderopvangcentra en een school in de buurt en mensen mogelijk de drukke straat zouden oversteken. De rechtbank vindt dat dit niet is gebleken. De demonstratie zou namelijk plaatsvinden tussen 10 en 12 uur ’s ochtends op Bevrijdingsdag, waarbij de drie demonstranten in de geparkeerde ambulance zouden blijven zitten. Als er al mensen zouden willen oversteken naar de ambulance, zou dat kunnen via de oversteekplaats voor voetgangers.

De rechtbank concludeert dat de burgemeester het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd en opnieuw een besluit moet nemen. De rechtbank zegt met deze uitspraak niet dat de vereniging nu kan demonstreren op het parkeervak voor de abortuskliniek. Die beslissing blijft aan de burgemeester.