Halsema vindt seksistische uitspraken corps onaanvaardbaar, sprekers uit bestuur gestapt

Er is veel beroering ontstaan na speeches van vier mannelijke leden van studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. tijdens de viering van het 34e lustrum gisteravond van het Amsterdamse corps. Het corps vierde de 170e verjaardag op de NDSM-werf. In de ene hal de dames en in de andere hal de heren. Bij die mannen waren er speeches die er niet om logen. Er was te horen dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin steken’ en dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn. Zo meldt AT5.

Update 19.15 uur: Burgemeester Femke Halsema vindt de uitspraken van de mannelijke leden van studentencorps A.S.C./A.V.S.V. "onaanvaardbaar". De burgemeester wil onderzoeken of zij maatregelen kan nemen tegen het corps, met als uiterste consequentie het mogelijk intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit. 

"Het gedrag van een deel van de mannelijke leden van het A.S.C. afgelopen zondag is onaanvaardbaar en volstrekt verwerpelijk", aldus Halsema in een reactie. "Niet alleen maken zij zich schuldig aan seksisme en discriminatie, de uitspraak 'de nekken van vrouwen te breken' vanaf een podium beschouw ik ook als een oproep tot geweld tegen vrouwen."

De burgemeester wil bekijken of zij maatregelen kan nemen tegen het studentencorps. "Met als uiterste consequentie het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat", zo stelt Halsema. 

De mannelijke leden van het studentencorps A.S.C./A.V.S.V. die verantwoordelijk waren voor de speeches met seksistische uitspraken, hebben hun functies binnen het bestuur neergelegd. De vereniging heeft daarnaast besloten om de inschrijvingen voor het corps op te schorten.

Dat schrijft de vereniging in een persbericht. "Drie sprekers waren in functie bij het evenement aanwezig. Zij hebben vanmiddag alle drie een verzoek tot aftreden bij mij ingediend en dat verzoek heb ik geaccepteerd", aldus voorzitter Heleen Vos.

Alle vier de sprekers hebben hun excuses aangeboden aan het bestuur van de vereniging. "Zij zullen ook nog persoonlijk hun excuses aanbieden aan de leden tijdens een bijeenkomst op onze sociëteit. Alle sprekers hebben een groot gebrek aan fatsoen getoond, terwijl van aanwezige Senaatsleden juist moet worden verwacht dat zij optreden tegen dergelijk gedrag."

Ondanks het aftreden van drie van de sprekers gaat een onderzoek naar de acties van de betrokkenen en in bredere zin hoe dit alles heeft kunnen gebeuren gewoon door. "Wij zullen juridisch advies inwinnen op basis waarvan wij zullen beoordelen of tegen de ernstigste uitspraken van zondagavond aangifte moet worden gedaan."

Eerdere berichtgeving: Ook zongen de mannen massaal in spreekkoren 'hoeren' en dat was goed te horen in de zaal waar de vrouwen aan het diner zaten. Tientallen studentes besloten meteen te vertrekken. Een groep van 270 vrouwelijke leden van het corps schreef maandag een boze brief, in het bezit van AT5, aan het bestuur.

"In een jaar waarin cultuurverandering centraal staat, er vele dialoogsessies hebben plaatsgevonden waarin seksuele intimidatie, ‘machocultuur’ en een gebrek aan algemeen respect centraal stonden, ervaren de ondergetekenden van deze brief, de speeches die hebben plaatsgevonden bij de mannen op het feest, ronduit beledigend, beschamend, en treurig", schrijven de dames van het A.V.S.V.

"Wij zijn klaar met dit seksisme. Wij horen de mannen al denken, ‘het is maar een grap’. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig."

De rector van A.S.C./A.V.S.V., Heleen Vos, heeft gereageerd. In een brief, ook in het bezit van AT5, aan de leden laat ze weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen van zondagavond. "Ik ervaar dit als schokkend en kwetsend. Ik keur deze gebeurtenissen persoonlijk en als rector van de vereniging ten zeerste af en ik betreur het dat het A.S.C./A.V.S.V. hierdoor opnieuw in een negatief daglicht is komen te staan".

Ze schrijft ook dat ze maandag ontzettend veel mailtjes en berichten heeft gehad van leden die ook boos zijn en zich afvragen welke consequenties het gaat hebben. Die gaan er ook komen, schrijft ze.

"Maandagavond vindt het afsluitende evenement van het 34ste lustrum plaats. Vier sprekers die zich zondag op ontoelaatbare wijze hebben geuit, waaronder een mede-senator, zijn niet welkom." Daarnaast komt er een onafhankelijk onderzoek. "Daaruit kunnen sancties volgen, inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap. Wij gaan verder nog grondig onderzoek doen in welke mate leden in functie gefaald hebben op te treden om onze kwetsbare waarden te verdedigen."

Vorig weekend sprak AT5 nog met het studentencorps aan de aftrap van de festiviteiten van het lustrum. Daar was de boodschap vooral dat het imago wel een zetje in de goede richting kon gebruiken omdat het corps niet altijd positief in het nieuws is geweest. Vorig jaar werd de ontgroening afgebroken wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag en raakten er zelfs studenten gewond.

"We weten dat we heel negatief in beeld zijn gekomen, maar daarom is zo'n dag als vandaag ook mooi om te laten zien naar de buitenwereld dat we wel echt voor eenheid staan", vertelde Iza van As, een van de organisatoren van de optocht.

Om deze positieve kanten van de vereniging te benadrukken staat het lustrum in het teken van het thema 'Invictica', dat onoverwinnelijk betekent. "Het is de krachtige verbintenis en saamhorigheid van de leden die onze vereniging zo onoverwinnelijk maakt", aldus de organisatie.