Plastic aangetroffen in vlees, bloed en melk van boerderijdieren

Bijna 80 procent van de door wetenschappers geteste vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren bevat microplastics. Onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) troffen plastic aan in het vlees, het bloed en de melk van koeien en varkens. Zo meldt AT5.

De VU voerde een steekproef uit in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Zeven van de acht geteste rundvleesmonsters bleken deeltjes plastic te bevatten en in vijf van de acht varkensvleesmonsters was dit ook het geval. In 18 van de 25 melkmonster troffen de onderzoekers ook plastic aan. Ook in het bloed van de onderzochte dieren werden kleine hoeveelheden plastic gevonden: in twaalf koeien en twaalf varkens. 

Het plastic zou mogelijk in de dieren terecht zijn gekomen door plastic in het voer. De onderzoekers analyseerden twaalf monsters van voederpellets en versnipperd voer, in alle monsters bleek plastic te zitten. 

De Plastic Soup Foundation is een petitie gestart waarin minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wordt opgeroepen de consument te verzekeren dat de Nederlandse voedselketen plasticvrij is.