Milieu- en economische commissies in EU-Parlement verwerpen taxonomieplan

Twee commissies in het Europees Parlement verwerpen de plannen van de Europese Commissie om gas en kernenergie te classificeren als klimaatvriendelijke investeringen. Een meerderheid van de EP-leden in de Milieu- en Economische Commissie stemde dinsdag voor een resolutie die tegen dit voorstel van de Europese Commissie was.

De Brusselse overheid had voorgesteld de twee energiebronnen op te nemen in de zogenaamde taxonomie - een soort catalogus voor investeerders in projecten om klimaatverandering tegen te gaan. Het parlement beslist hierover begin juli. Als de meerderheid van de parlementsleden de verordening verwerpt - zoals nu het geval is in de Milieucommissie - treedt de voorgestelde maatregel niet in werking.