VVD-congres: 'pas stikstofplannen aan' en 'weer terug naar 130 km/u op snelweg'

De VVD moet de stikstofplannen van het kabinet aanpassen. Dat is de boodschap van een meerderheid (51%) van VVD-leden op een partijcongres vandaag in Halfweg.

De motie die is aangenomen roept de Tweede Kamerfractie op om het kabinet er toe aan te zetten om het vrijdag gepresenteerde stikstofbeleid en de plannen daarvan aan te passen. Daarbij moet de focus minder komen te liggen op de landbouw en verkleining van de veestapel en moet er meer geld worden gestoken in het ontwikkelen van innovatieve technieken om stikstofuitstoot te reduceren.

Door het aannemen van de motie keren de VVD-leden zich dus tegen de plannen van de eigen VVD-minister Van der Wal.

Op het VVD-congres werd ook een motie aangenomen om overdag weer terug te gaan naar 130 km per uur op bepaalde stukken snelweg. Dat is eerder naar 100 omlaag gebracht om de stikstofuitstoot terug te dringen.