Europese coronafraudeurs nu voor de rechter in Nederland

Gisteren, tot laat in de vroege avond, stonden 3 verdachten voor de rechter in de rechtbank Amsterdam. Een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen, een man van 41 jaar geboren in Bangladesh en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor een subsidie bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Er is door de verdachten overheidssteun in de vorm van NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) gelden aangewend voor doeleinden waarvoor de regeling niet bedoeld is en de verdachten hebben het bedrag wat ontvangen is (96.288 euro) witgewassen. Daarom eist het OM voor de vrouw van 28 jaar en voor de man van 41 jaar een celstraf van 6,5 maand + 10 dagen minus voorarrest en een bestuur verbod van 5 jaar. Voor de vrouw van 66 jaar een taakstraf van 180 uur en ook een bestuur verbod van 5 jaar.

Onderzoek naar fraude met NOW-regeling
UWV zag mogelijke onregelmatigheden bij het bedrijf ABC Market. Op basis van de door UWV verstrekte informatie is de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) op 20 mei 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar ABC Market. Door de NLA is onderzoek gedaan naar fraude met NOW-gelden. Met de tijdelijke NOW-regeling ondersteunt de Nederlandse overheid ondernemers met personeel die door de coronacrisis in een bepaalde periode omzetverliezen. UWV heeft in 2021 aangifte gedaan tegen ABC Market en de drie verdachten die vandaag op zitting staan.

Schimmig spel
De NOW-subsidie is aangevraagd door ABC Market. De verdachten fingeren dienstverbanden bij die vennootschap. Bij de aanvraag is een omzet opgegeven die het bedrijf vermoedelijk niet gemaakt heeft. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het bedrijf fictief is en dat ook de handel met bedrijven in onder andere België, Duitsland en Zwitserland fictief is. De zogenaamde contractspartijen zijn bedrijven die gelieerd zijn aan de verdachten. Zij zijn aandeelhouder in of bestuurder van deze bedrijven. Door de Nederlandse overheid is aan het bedrijf een NOW-steun van in totaal € 96.288,- uitgekeerd terwijl het geen recht had op deze steun. De NOW-aanvraag is gebaseerd op niet bestaande bedrijfsactiviteiten en onderbouwd met valse stukken. Het aan NOW ontvangen voorschot werd na ontvangst vrijwel direct doorgestort naar een andere rekening van het bedrijf en daarna naar weer een andere rekening van het bedrijf. Vervolgens werd het geld in drie tranches overgemaakt naar twee Belgische en een Duitse rekening, welke rekeningen op naam staan van een van de verdachten.

Verdachten ook actief in Zwitserland, Duitsland, Litouwen en Luxemburg
De in Nederland gepleegde feiten, worden door de verdachten ook in andere landen gepleegd. twee van de drie verdachten staan gesignaleerd in Zwitserland. De verdachten zijn in Zwitserland veroordeeld en worden daar gezocht. Ook in Litouwen loopt er een strafzaak tegen de verdachten. Strafbare feiten zijn faillissementsfraude en witwassen. Duitse autoriteiten denken dat een bedrijf waarvan een van de verdachte eigenaar is, een brievenbusfirma is. Een van de verdachten wordt verdacht van fraude met coronasubsidies. De andere twee verdachten zijn beide aandeelhouders van de vennootschap die de steun aanvraagt, en worden gelinkt aan de corona noodsteun fraude. Uit de inbeslaggenomen digitale administratie komt naar voren dat een van de verdachten eind 2021 voornemens was om weer een bedrijf, dit keer in Luxemburg op te richten. "Mogelijk is Luxemburg het volgende slachtoffer van steunfraude, wie zal het zeggen?", aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet op 13 juli 2022 uitspraak.