'Quota, en overige maatregelen die diversiteit aan de top stimuleren, blijven noodzaak'

Uit onderzoeken blijkt dat Nederland achterblijft wat betreft de representatie van vrouwen in het bedrijfsleven. Andere Europese landen met vrouwenquota laten zien dat het helpt om het aandeel vrouwen in leidinggevende posities te laten stijgen, zo meldt hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe in NRC. Quota en andere maatregelen die diversiteit aan de top stimuleren blijven noodzakelijk, en zouden eigenlijk zelfs breder van toepassing moeten zijn.

Het is namelijk helaas een illusie dat topvrouwen zelf ook weer vrouwen benoemen. Ook veel vrouwen hebben een bias ten gunste van mannen als het gaat om het invullen van belangrijke posities. Ook vrouwen herkennen leiderschap eerder in een man dan in een vrouw.
Quota zijn daarom hard nodig. De ‘grote getallen’ zijn nodig om met zijn allen te ervaren wat vrouwelijk leiderschap brengt. De generatie (mannen én vrouwen) die opgroeit in een wereld die geleid wordt door diverse teams, is de eerste generatie die geen quota meer nodig heeft.

Zakenvrouw (Foto: Pixabay)
Zakenvrouw (Foto: Pixabay)