Rusland: geen reden voor Zweden en Finland om lid te worden van de NAVO

Volgens een bericht van het persagentschap RIA acht Rusland de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO niet gerechtvaardigd. Er is geen echte reden voor, zegt vice-minister van Buitenlandse Zaken Alexander Grushko.

Moskou zal zich niet laten leiden door emoties bij de beslissing hoe te reageren op de mogelijke toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO, zei Grushko. "Het is duidelijk dat deze verandering niet kan plaatsvinden zonder een politieke reactie, en ook zonder een zeer grondige analyse van de gevolgen van de nieuwe configuratie van krachten die kan worden gevormd als gevolg van de volgende uitbreiding van het bondgenootschap", zei hij.

Grushko is van mening dat het veranderen van de status van de twee staten in strijd is met hun belangen. "Dit is de nieuwe realiteit, die, naar we zijn overtuigd, niet beantwoordt aan de belangen van Zweden en Finland, noch aan de belangen van de handhaving van de Europese veiligheid en stabiliteit, noch aan de belangen van regionale stabiliteit, maar die alleen zal leiden tot de militarisering van het noorden, dat militair gezien tot voor kort de meest vreedzame zone van Europa was, waar de nadruk lag op samenwerking in plaats van concurrentie op militair gebied", voegde de woordvoerder eraan toe.

Hij stelt dat Rusland geen vijandige bedoelingen heeft jegens Finland en Zweden, en het besluit om zich bij het bondgenootschap aan te sluiten "past in de beruchte zoektocht naar een vijand, die in praktisch politiek-militaire zin tot uiting komt in de demonisering van Rusland." Tegelijkertijd is het "te vroeg om te praten over de inzet van Russische kernwapens in de Baltische regio", merkte Grushko op.

De autoriteiten van de twee landen begonnen te praten over de mogelijkheid om hun neutraliteit op te geven en zich aan te sluiten bij NAVO tegen de achtergrond van de Russische militaire operatie in Oekraïne. Het hoofd van de alliantie, Jens Stoltenberg, merkte op dat de alliantie graag Finland en Zweden in haar gelederen zou zien en hen de mogelijkheid zou bieden om snel toe te treden. De VS juicht dit besluit toe. Rusland heeft herhaaldelijk opgemerkt dat de NAVO gericht is op confrontatie. Tegelijkertijd zei presidentiële woordvoerder Dmitry Peskov dat het Kremlin de mogelijke toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO niet als een existentiële bedreiging voor Rusland beschouwt.