Ingrijpen politie na vredig verlopen solidariteitsdemonstratie abortusrecht

Op de Dam vindt op dit moment een solidariteitsdemonstratie voor abortusrecht plaats. Het initiatief komt naar aanleiding van de mogelijke afschaffing van het federale abortusrecht in de Verenigde Staten. Er zijn honderden mensen aanwezig. Zo meldt AT5

Onder meer Amnesty International, de organisatie achter de Women's March en kenniscentrum Rutgers ondersteunen de actie.

GroenLinks-kamerlid Corinne Ellemeet, Rutgers-directeur Marieke van der Plas en D66-Europarlementariër Samira Rafaela spreken vanmiddag.

Update 8 mei 0.30 uur: De demonstratie is ordelijk verlopen totdat een groep demonstranten van ongeveer 20 à 30 personen zich afsplitste van de demonstratie en richting het Amerikaans Consulaat liep om aldaar te demonstreren. Deze groep verstoorde de openbare orde door de trambanen te blokkeren en zich tegen politiemedewerkers te keren. Op camerabeelden die circuleren op sociale media is te zien dat agenten genoodzaakt waren om geweld te gebruiken tegen deze groep.

De groep ordeverstoorders die zich afsplitste van de vreedzame demonstratie blokkeerde de trambaan. Vervolgens hebben een aantal mensen uit die groep meerdere trams vernield door deze te bekladden. Agenten zagen vervolgens dat een 27-jarige vrouw een tram bekladde met graffiti, waarna ze haar uit de groep hebben gehaald en haar hebben aangehouden voor vernieling. Tijdens de aanhouding keerden meerdere ordeverstoorders zich tegen de politiemedewerkers waardoor ze het werk van de agenten beletten en belemmerden. Om een veilige werkruimte te creëren zagen agenten geen andere mogelijkheid dan geweld te gebruiken tegen deze groep. Dit was nadat agenten herhaaldelijk de groep hadden gewaarschuwd.

Op camerabeelden die circuleren is ook te zien dat er vervolgens weer een persoon wordt aangehouden. Deze minderjarige wordt ervan verdacht een persoonlijk eigendom van een politiemedewerker te hebben vernield.