VS: 103 mensen met hersentumoren na afstuderen op Colonia High School

Een middelbare school in de Amerikaanse staat New Jersey vormt het middelpunt van een medisch mysterie dat flinke opschudding veroorzaakt in de Verenigde Staten. Bij 103 mensen die daar naar school gingen, is een zeldzame hersentumor vastgesteld.

In 1999, toen hij net 27 was, werd bij Al Lupiano een 'zeer zeldzame' en abnormaal grote hersentumor vastgesteld voor iemand van zijn leeftijd, genaamd Acoustic Neuroma (AN). Afgelopen zomer werden bij Lupiano's vrouw en inmiddels overleden zus op dezelfde dag zeldzame hersentumoren vastgesteld. Zijn vrouw werd op dezelfde manier gediagnosticeerd met een abnormaal grote AN-tumor, en zijn zus werd gediagnosticeerd met Glioblastoma Multiforme (GBM), met een incidentie van 30 op elke 1 miljoen mensen schreef Lupiano op Facebook.

Hun neuroloog, die erkend is als expert op het gebied van neurochirurgie, heeft in zijn carrière tienduizenden hersentumoren behandeld of daarbij betrokken geweest. "Het is zijn overtuiging dat mijn vrouw en ik misschien het eerste gedocumenteerde geval zijn van een echtpaar met een AN, beide ongeveer even groot en aan dezelfde kant van het hoofd… volgens hem is de kans dat dit voorkomt misschien 1 op een miljard," zei Lupiano.

Om te zeggen dat hij bezorgd was toen hij ontdekte dat we alle drie in dezelfde buurt opgroeiden, is een understatement. Waarom? "Er is één goed gedocumenteerde oorzaak van hersentumoren: blootstelling aan straling," vervolgde hij.

Lupiano kwam uiteindelijk tot één enkele verbindende factor tussen hem, zijn vrouw en zijn zus: ze gingen in de jaren negentig elk naar de Colonia High School in Woodbridge. Maar Lupiano was er aanvankelijk niet zeker van dat hun bezoek aan de middelbare school de verklaring zou zijn voor de vergelijkbare maar zeldzame gevallen van hersentumor, totdat hij op Facebook een oproep deed aan anderen die Colonia High School bezochten om persoonlijk contact met hem op te nemen.

Halverwege april had hij inmiddels bericht ontvangen van 103 voormalige deelnemers aan de Colonia High School bij wie de diagnose zeldzame tumoren en kankers was gesteld.

De overgrote meerderheid van hen studeerde af tussen 1975 en 2000. Al had zich ook iemand gemeld die in 2014 was afgestudeerd. "Dit is een belangrijke ontdekking”, zei Sumul Raval, een neuroloog uit New Jersey. "Normaal is er op een middelbare school geen sprake van straling. Tenzij er iets aan de hand is in het gebied waar we niets vanaf weten.” Hij riep op de hele zaak onmiddellijk te onderzoeken. 

De burgemeester van Woodbridge, John McCormac, maakte zich ook zorgen en zocht naar een mogelijke oorzaak. Op de plaats waar de school is gebouwd, stond vroeger een bos. Mogelijk is er voor de bouw gebruik gemaakt van vervuilde grond.

Lupiano suggereerde ook een mogelijk verband tussen Colonia High School en een bemonsteringsfabriek in Middlesex, New Jersey.

De Middlesex Sampling Plant, die sindsdien is gesloten, bevindt zich op 9,6 hectare, ongeveer 30 minuten rijden van Colonia.

Het "was een ontvangstpunt voor Afrikaanse uraniumertsen bekend als pitchblende" die werden "geïmporteerd voor gebruik in het vroege atoomenergieprogramma van de US, werden geanalyseerd in de Middlesex Sampling Plant en vervolgens verscheept naar andere locaties voor verwerking", aldus het US Army. Corps of Engineers (USACE) New York Division. De fabriek ontving uranium-, thorium- en berylliumertsen tussen de jaren 1940 en 1967, hetzelfde jaar waarin Colonia High School werd gebouwd.

Het is mogelijk dat tijdens de bouw in 1967 grond van de fabriek naar de Colonia High School is vervoerd.

Op het 28 hectare grote schoolterrein zullen diverse metingen op ioniserende straling worden uitgevoerd. Lupiano is ervan overtuigd: "Het kan geen toeval zijn.”